AGENDAAGENDA.html
CONTACTOCONTACTO.html
REDESREDES.html
ESPECTACULOSESPECTACULOS.html
COMPAÑIACOMPANIA.html
INICIOINICIO_1.htmlINICIO_1.htmlshapeimage_6_link_0
IMAGENESIMAGENES.html
 


De conformitat amb el que es preveu en l’article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de transparència, bon govern i participació (DOGV 7500, 08.04.2015)

Declarem que l´espectacle INVISIBLES a rebut dins de les Ajudes de foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, que atorga el Institut Valencià de Cultura la concessió d´una ajuda a la producció de 12.000 € 


                                      ESTRENO

                       Sábado 4 de noviembre 2023

               C.C.C. l´ ESCORXADOR d´Elx 21:00 h

                  Domingo 12 de noviembre 2023 12:00 h

           AUDITORIO MALECON DEL SOTO Rojales 

                                            

ALBUM FOTOFRÁFICOFOTOS_ESCRITORAS.html
VÍDEO RESUMENhttps://youtu.be/zKMqSypNSQ0

Enlaces prensa especializada